Pályázat

Napsugaras Ház- Alsóvárosi Tájház oktatási szerepének erősítése

TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0035

 A Társadalmi Megújulás Operatív  Program “Múzeumok Mindenkinek” Program pályázatán a Napsugaras Tájház 9.682.783 forinttámogatásban részesült az intézmény oktatási szerepének fejlesztésére.

Projekt megvalósulásának ideje: 2012. október 1- 2013. december 31.

Projekt célja

Intézményünk főtevékenysége az, hogy megőrizze a kulturális értékeket, hagyományokat és azt közvetítse a társadalom minden korosztálya számára. A pályázat lehetővé teszi, hogy ezeket az értékeket a legfiatalabb generációval megismertessük. Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodjanak. Ezek az élmények hozzájárulnak, hogy felnőtt korukban is múzeumlátogatók legyenek, megvalósulva így az élethosszig tartó tanulás.

A projekt keretében 4 múzeumi órát, 5 tematikus foglalkozást, múzeumi napot, 12 alkalomból álló szabadegyetemi előadássorozatot és családi rendezvények megvalósítását tervezzük.  A foglalkozások tematikáit igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden korosztályt megszólítson, és felkeltse az érdeklődésüket. A múzeumpedagógiai munkánk tapasztalata az, hogy óvodás és a középiskolai korosztály az, akik kisebb mértékben látogatja foglalkozásinkat. Ezért a tematikák kidolgozásánál nagy hangsúlyt kapott e két korosztály. Életkori sajátosságaikat, ismereteiket, érdeklődési körüket szem előtt tartva dolgoztunk ki számukra foglalkozásokat. Hiszen a célunk az, hogy a foglalkozásainkon részt vevő gyerekek, diákok megszeressék a múzeumot, rendszeres látogatói legyenek a múzeumnak.

A projekt révén megvalósulhat intézményünk múzeumpedagógiai tevékenységének módszertani fejlesztése. Új tematikákkal, módszertani, pedagógiai eszközökkel bővül kínálatunk. Nagy hangsúlyt kap a környezettudatosság, a fenntartható életmód. Igyekszünk olyan tudás- és ismeretanyagot, gyakorlati eljárásokat átadni merítve a népi kultúra hagyományaiból, amit a diákok a mindennapi életükben alkalmazni tudnak. De nagy hangsúlyt kap a foglalkozásinkon a szerepjátékok, a közös játék. A játék során a diákok tudása tapasztalata ismereteik, átélt élményeik, egész személyiségük szerepet kapnak. Lehetőség nyílik a szerepjátékok során saját életkori problémáik megvitatására (szerelem, párválasztás, gyerek-szülő kapcsolat). A drámajáték eszközei lehetőség nyílik arra, hogy a tanulásban akadályozott diákok is részt vehessenek foglalkozásinkon. De hangsúlyt kap a kreativitás és a művészi tehetség kibontakozása is.

A projekt során megvalósuló múzeumpedagógiai programok igyekeznek illeszkedni az oktatási intézmények pedagógiai programjaihoz, tanterveikhez. Olyan tudásanyagot kívánunk közvetíteni a programban részt vevő pedagógusoknak, amit a tanórákon fel tudnak használni.

Együttműködő partnereink a projekt során:

– Alsóvárosi Általános Iskola

– Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon

– Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző és Szakképző Iskola

– Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola

 

A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése biztosítja.

 

A projekt során megvalósuló programok:

 

Múzeumi órák

 

  1. 1.      Barangolás Hetedhét országban- kalandozások a magyar népmese világában

A foglalkozás keretében a gyerekeket bevezetjük a népmesék világába. A célunk az, hogy a gyerekek fantáziája, szókincse, gondolkodása fejlődjön, a beszéd és szövegértése erősödjön a népmesék feldolgozása közben.

 

2. Tiszán innen. Dunán túl”- válogatás a magyar népdalok világából

A foglalkozás keretében a diákok megismerkedhetnek szeged környéki népdalvilággal. A foglalkozás célja az önálló esztétikai értékítélet kialakítása mind az éneklés, mind a zenehallgatás anyagának feldolgozása révén. A zene fejleszti a diákok önálló véleményalkotását, összehasonlító, objektív értékelő, önálló érvelőképességét, saját véleményformálását.

 

3.  Alsóváros- Paprikaváros

Forrásközpontú egyszerre több kompetenciát is fejlesztő foglalkozásokon a diákok megismerik saját lakhelyük történelmét, hagyományait.

 

4.  „Szeged hírös város”- helytörténeti ismeretek felső tagozatosoknak

Forrásközpontú egyszerre több kompetenciát is fejlesztő foglalkozásokon a diákok megismerik saját lakhelyük történelmét, hagyományait.

Tematikus foglalkozások

  1. 1.       „Egy tál dödöle. Ettél-e már belőle?- magyar ízek, elfeledett magyar és szegedi ételek

A foglalkozás keretében a diákok a hagyományos népi táplálkozással ismerkedhetnek meg, elsajátíthatják az alapvető élelmiszerek készítését, és azt is megmutatjuk nekik, hogyan tudnak egészségesebben táplálkozni.

 

  1. 2.      Gyógyító természet- kalandozások a gyógynövények és a népi gyógyászat világában

Társadalmunk mára igen eltávolodott a természettől, pedig régen az ember a természettel összhangban élt. Figyelte változásait reagált rá. A foglalkozás sorozat keretében a tanulók megismerik a minket körülvevő természetet. Felelevenítjük a népi gyógyászat hagyományait. Megnézzük milyen környezettudatos magatartási formákat „leshetünk el” elődeinktől.

 

  1. 3.      Elfeledett mesterségek

Egy-egy népi mesterségnek a tudása apáról fiúra, hagyományozódás útján terjedt. Az örökítés évszázados hagyománya mára teljesen megszakadt. Ezt a hiányt ma már csak az iskolák és a kulturális intézmények, mint pl. a múzeumok tudják pótolni. A foglalkozás keretében régi elfeledett mesterségeket elevenítünk fel.

  1. 4.      Gyertek fiúk, gyertek lányok játszani, játszani- népi ügyességi játékok

A mozgás, a spot a személyiségkultúra egyik legfontosabb eszköze. A játék során a tanulók megtanulják leküzdeni a félelmüket, nehézségeket leküzdeni. Szabályok, betartására, összpontosításra, empátia, kudarctűrésre, a természet szeretetre és környezetkímélő magatartásra tanít. A foglalkozás keretében a részvevő diákok népi sportjátékokat, körjátékokat ismerhetnek meg.

 

  1. 5.      Így éltek…- életmódkultúra a 19. század közepétől a 20. század

Szerepjátékokkal, drámapedagógiai eszközökkel, játékos feladatokkal elevenítjük fel a paraszti család életét. Megértsék, rendszerezzék irodalom, nép- és honismeret, társadalomtudomány, és történelem órán szerzett tudásukat. A játék során meglévő a diákok tudása tapasztalata, ismereteik, átélt élményeik, egész személyiségük szerepet kapnak.

 

Múzeumi nap

 

Gyermekélet- barangolások a 19.-20. századi paraszti gyermekvilágban

Egész napos múzeumi tartózkodás keretében szerepjátékokkal, drámapedagógiai eszközökkel, játékos feladatokkal elevenítjük fel a 19. -20 századi gyermekéletet.

 

Szabadegyetem

 

„Szögedi nagytáj dicsérete”

12 előadássorozatot magába foglaló program keretében a diákok bepillantást nyernek Szeged történelmi, néprajzi, irodalomtörténeti, kultúrtörténeti ismereteibe.

 

Egész napos családi foglalkozások

 

Jeles napok

A naptári év ünnepeihez kapcsolódó programsorozat a család minden korosztálya számára kellemes és hasznos időtöltést jelenthet. A gyerekek, a szülők, és a nagyszülők együtt ismerhetik meg az alkotás örömét, a játék ízét, és a játszva tanulás lehetőségét.