Pályázat

Utazások a magyar néphagyományban

EFOP-3.3.2-16-2016-00314

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért„ című pályázati felhívásán intézményünk támogatásban részesült.

A kedvezményezett neve: Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

A pályázati támogatás összege: 10. 374.875 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A pályázat megvalósítási időtartama: 2018. március 1.-2020. február 29. összesen: 24 hónap

A pályázati program megvalósításában 1 óvoda, 4 általános iskola és 1 középiskola az együttműködő partnerünk.

 

Projekt rövid összefoglalása:

A projekt célja intézményünk múzeumpedagógiai tevékenységének módszertani fejlesztése. Továbbá új tematikák kidolgozása, új módszertani eszközök alkalmazása. A tématerületek kiválasztásánál célunk az volt, hogy minél szélesebben tudjuk megmutatni a népi kultúrát a projektben bevonni kívánt célcsoportnak. A Kárpát-medence néphagyományainak megismerése mellett a lakóhely Szeged és környékének a hagyományai is megismerése is. A klasszikus, az iskolákban is tanult témákat igyekeztünk olyan módszerekkel bővíteni, amiket a nevelési és oktatási intézmények nem vagy csak ritkán (drámapedagógia alkalmazása nem csak drámaórákon, múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása a tanítási órákon, interaktivitás, gyűjtőmunka, olyan kézműves technikák melyek kivitelezése nehéz a nevelési és oktatási intézményekben) alkalmaznak.

A projekt során megvalósítani kívánt foglalkozások:

„Így kell járni, úgy kell járni”

A művészeti csoport keretin belül a gyerekek a Kárpát- medence néptánc- és népdalkincseit, népi gyerekjátékokat ismerhetnek meg és sajátíthatják el. Olyan népi játékokat ismerhetnek és tanulhatnak meg a gyerekek, amik régi néprajzi gyűjtések során maradtak ránk.

Dramatikus népi játékok

Régen nem csak a gyerekek, hanem a felnőtt emberek életében is nagy hangsúlyt kapott a játék. A havi szakkör keretében évkör jeles napjaihoz kapcsolódó dramatikus népi játékokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Ezek a dramatikus játékok alkalmat adtak egy közösség kapcsolatrendszerének a kialakítására, a mindennapi élet nehézségeinek az eltávolodására, a kikapcsolódásra és a szórakozásra. Ebbe a környezetbe visszük most vissza a gyerekeket. Nem csak magát a játékot tanulják meg, hanem az adott élethelyzetet is megismerhetik, amikor ezeket a játékokat előadták

Aki nem hiszi, járjon utána…”- kalandozások a magyar népmese világában

A havi szakkör keretében egy-egy népmese kerül feldolgozásra.  A résztvevők különféle mesetípusokat drámapedagógiai módszerekkel dolgoznak fel, mely lehetőséget biztosít, hogy többféle szempontból is megvizsgálhassanak egy történetet

Mindennapi életünk

A havi szakkör témája korábban is szerepelt intézményünk múzeumpedagógiai kínálatában. A korábbiakhoz képest nem csak egy-egy elemét ismerhetik meg a régi paraszti társadalomnak, hanem komplex képet kaphatnak a mindennapokról. A foglalkozás ugyanis egy konkrét család életét mutatja be. A résztvevők 1910-es évek Szeged-Alsóvároson élő család életébe csöppen bele. A tájház adottságait kihasználva korhű eszközök, berendezések között ismerhetik és próbálhatják ki mindazt, amit eddig tanórákon (nép- és honismeret) tanultak.  Szerepjátékokkal, drámapedagógiai módszerekkel, játékos feladatokkal elevenítjük fel egy paraszti család mindennapi életét és ünnepnapjait.

Mindennapi festőnövényeink

A havi szakkör keretében az újra divattá vált a természetes anyagokkal, növényekkel való festéssel ismerkedhetnek meg a résztvevők.  Melyik növénnyel lehet festeni és a növény melyik részével festhetünk, miket tudok befesteni? Ezekre a kérdésekre keressük a választ. A szakkör keretében, megtanulnak a gyerekek hogyan kell különféle anyagokat festeni. Ezekből az anyagokból miket lehet készíteni

Népi szövés hagyományai

Egy-egy népi mesterségnek a tudása apáról fiúra, anyáról lányra hagyományozódás útján terjedt. Az örökítés évszázados hagyománya mára teljesen megszakadt A  heti szakkör a népi szövés világába kalauzoljuk el a tanulókat, mely során megtanulhatnak, körmön fonni, szádfán, karmantyún és nyüstös szövőkereten, szövőszéken szőni.

Kárpát – medence népi motívumkincse

A heti szakkör keretében hagyományos néprajzi csoportok motívumkincseivel ismerkedhetnek meg a résztvevők: milyen ruhadarabokon jelentek meg, miket jelképeztek. De azt is megnézzük, hogy ezek a motívumok milyen új értelmezést kaptak napjainkban, milyen új anyagokon születnek újjá.

Ökoságok

Környezettudatosság a mai ember életében központi szerepet tölt be. De vajon ez elmondható-e dédanyáink életéről is? Erre a kérdésre keressük a választ a foglalkozássorozaton részt vevő diákokkal.  Megnézzük mit jelentett a tisztaság fogalma, milyen volt az élet vegyszerek és tisztítószerek nélkül. Létezett-e a paraszti kultúrában újrahasznosítás. A foglalkozások keretében megmutatjuk a diákoknak azokat a népi ház körüli praktikákat, fortélyokat (szappanfőzés, gyertyamártás), amiket könnyen beépíthetnek saját életükbe. Megmutatva ezzel, hogyan válhatnak környezettudatossá, hogyan tehetik saját életüket, környezetüket fenntarthatóvá.

Szögedi szótár

A foglalkozássorozat a szegedi tájnyelvbe vezeti be a résztvevőket. Népköltészet, Kálmány Lajos és Dugonics András valamint Bálint Sándor gyűjtéseik segítségével megnézzük milyen volt régen a szögedies beszéd. Azt is megvizsgáljuk milyen társadalmi csoportok használták. De jelenkori kutatásokat is végzünk. Gyűjtőmunka révén és megvizsgáljuk, milyen formában és mikor jelenik meg az ö-zés ma.

Mesterségem címere

A tehetséggondozó foglalkozások keretében a résztvevők egy-egy régi mesterséggel (gyertyakészítés, kosárfonás, nemezelés, népi bútorfestés, gyékényszövés, papucskészítés) ismerkedhetnek meg.

Életképek

Mindennapok társas viszonyait vizsgáljuk a paraszti társadalomban. Szerepjátékokkal, drámapedagógiai módszerekkel, játékos feladatokkal nézzük meg és elemezzük egy nagycsalád életét, falusi közösségben betöltött szerepét, illetve hogy hogyan befolyásolja a közösség a család és az egyén életét. Szegedi népballadák, népdalok, novellák, naplók dramatikus feldolgozása bepillantást nyújt 20 század eleji családi hierarchiába. Megnézzük milyen hatással van a szokásjog, a közösség az egyén életére. Összehasonlítjuk napjaink családszerkezetével, családi kapcsolatrendszerrel (szülő- gyermek kapcsolat, nagyszülő- gyermek kapcsolat, férfi – női kapcsolat).

Szegedi kékfesték hagyományai

A témahét során a résztvevők Szegeden nagy hagyományokkal rendelkező kékfestés hagyományaival ismerkedhetnek meg. A program során a nagy hagyományokkal rendelkező kékfestő családok történetével, a kékfestés eszközeivel, munkamenetével, piaci értékesítésével ismerkedhetnek meg.

 

 

 

 

Napsugaras Ház- Alsóvárosi Tájház oktatási szerepének erősítése

TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0035

 A Társadalmi Megújulás Operatív  Program “Múzeumok Mindenkinek” Program pályázatán a Napsugaras Tájház 9.682.783 forinttámogatásban részesült az intézmény oktatási szerepének fejlesztésére.

Projekt megvalósulásának ideje: 2012. október 1- 2013. december 31.

Projekt célja

Intézményünk főtevékenysége az, hogy megőrizze a kulturális értékeket, hagyományokat és azt közvetítse a társadalom minden korosztálya számára. A pályázat lehetővé teszi, hogy ezeket az értékeket a legfiatalabb generációval megismertessük. Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodjanak. Ezek az élmények hozzájárulnak, hogy felnőtt korukban is múzeumlátogatók legyenek, megvalósulva így az élethosszig tartó tanulás.

A projekt keretében 4 múzeumi órát, 5 tematikus foglalkozást, múzeumi napot, 12 alkalomból álló szabadegyetemi előadássorozatot és családi rendezvények megvalósítását tervezzük.  A foglalkozások tematikáit igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden korosztályt megszólítson, és felkeltse az érdeklődésüket. A múzeumpedagógiai munkánk tapasztalata az, hogy óvodás és a középiskolai korosztály az, akik kisebb mértékben látogatja foglalkozásinkat. Ezért a tematikák kidolgozásánál nagy hangsúlyt kapott e két korosztály. Életkori sajátosságaikat, ismereteiket, érdeklődési körüket szem előtt tartva dolgoztunk ki számukra foglalkozásokat. Hiszen a célunk az, hogy a foglalkozásainkon részt vevő gyerekek, diákok megszeressék a múzeumot, rendszeres látogatói legyenek a múzeumnak.

A projekt révén megvalósulhat intézményünk múzeumpedagógiai tevékenységének módszertani fejlesztése. Új tematikákkal, módszertani, pedagógiai eszközökkel bővül kínálatunk. Nagy hangsúlyt kap a környezettudatosság, a fenntartható életmód. Igyekszünk olyan tudás- és ismeretanyagot, gyakorlati eljárásokat átadni merítve a népi kultúra hagyományaiból, amit a diákok a mindennapi életükben alkalmazni tudnak. De nagy hangsúlyt kap a foglalkozásinkon a szerepjátékok, a közös játék. A játék során a diákok tudása tapasztalata ismereteik, átélt élményeik, egész személyiségük szerepet kapnak. Lehetőség nyílik a szerepjátékok során saját életkori problémáik megvitatására (szerelem, párválasztás, gyerek-szülő kapcsolat). A drámajáték eszközei lehetőség nyílik arra, hogy a tanulásban akadályozott diákok is részt vehessenek foglalkozásinkon. De hangsúlyt kap a kreativitás és a művészi tehetség kibontakozása is.

A projekt során megvalósuló múzeumpedagógiai programok igyekeznek illeszkedni az oktatási intézmények pedagógiai programjaihoz, tanterveikhez. Olyan tudásanyagot kívánunk közvetíteni a programban részt vevő pedagógusoknak, amit a tanórákon fel tudnak használni.

Együttműködő partnereink a projekt során:

– Alsóvárosi Általános Iskola

– Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon

– Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző és Szakképző Iskola

– Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola

 

A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése biztosítja.

 

A projekt során megvalósuló programok:

 

Múzeumi órák

 

  1. 1.      Barangolás Hetedhét országban- kalandozások a magyar népmese világában

A foglalkozás keretében a gyerekeket bevezetjük a népmesék világába. A célunk az, hogy a gyerekek fantáziája, szókincse, gondolkodása fejlődjön, a beszéd és szövegértése erősödjön a népmesék feldolgozása közben.

 

2. Tiszán innen. Dunán túl”- válogatás a magyar népdalok világából

A foglalkozás keretében a diákok megismerkedhetnek szeged környéki népdalvilággal. A foglalkozás célja az önálló esztétikai értékítélet kialakítása mind az éneklés, mind a zenehallgatás anyagának feldolgozása révén. A zene fejleszti a diákok önálló véleményalkotását, összehasonlító, objektív értékelő, önálló érvelőképességét, saját véleményformálását.

 

3.  Alsóváros- Paprikaváros

Forrásközpontú egyszerre több kompetenciát is fejlesztő foglalkozásokon a diákok megismerik saját lakhelyük történelmét, hagyományait.

 

4.  „Szeged hírös város”- helytörténeti ismeretek felső tagozatosoknak

Forrásközpontú egyszerre több kompetenciát is fejlesztő foglalkozásokon a diákok megismerik saját lakhelyük történelmét, hagyományait.

Tematikus foglalkozások

  1. 1.       „Egy tál dödöle. Ettél-e már belőle?- magyar ízek, elfeledett magyar és szegedi ételek

A foglalkozás keretében a diákok a hagyományos népi táplálkozással ismerkedhetnek meg, elsajátíthatják az alapvető élelmiszerek készítését, és azt is megmutatjuk nekik, hogyan tudnak egészségesebben táplálkozni.

 

  1. 2.      Gyógyító természet- kalandozások a gyógynövények és a népi gyógyászat világában

Társadalmunk mára igen eltávolodott a természettől, pedig régen az ember a természettel összhangban élt. Figyelte változásait reagált rá. A foglalkozás sorozat keretében a tanulók megismerik a minket körülvevő természetet. Felelevenítjük a népi gyógyászat hagyományait. Megnézzük milyen környezettudatos magatartási formákat „leshetünk el” elődeinktől.

 

  1. 3.      Elfeledett mesterségek

Egy-egy népi mesterségnek a tudása apáról fiúra, hagyományozódás útján terjedt. Az örökítés évszázados hagyománya mára teljesen megszakadt. Ezt a hiányt ma már csak az iskolák és a kulturális intézmények, mint pl. a múzeumok tudják pótolni. A foglalkozás keretében régi elfeledett mesterségeket elevenítünk fel.

  1. 4.      Gyertek fiúk, gyertek lányok játszani, játszani- népi ügyességi játékok

A mozgás, a spot a személyiségkultúra egyik legfontosabb eszköze. A játék során a tanulók megtanulják leküzdeni a félelmüket, nehézségeket leküzdeni. Szabályok, betartására, összpontosításra, empátia, kudarctűrésre, a természet szeretetre és környezetkímélő magatartásra tanít. A foglalkozás keretében a részvevő diákok népi sportjátékokat, körjátékokat ismerhetnek meg.

 

  1. 5.      Így éltek…- életmódkultúra a 19. század közepétől a 20. század

Szerepjátékokkal, drámapedagógiai eszközökkel, játékos feladatokkal elevenítjük fel a paraszti család életét. Megértsék, rendszerezzék irodalom, nép- és honismeret, társadalomtudomány, és történelem órán szerzett tudásukat. A játék során meglévő a diákok tudása tapasztalata, ismereteik, átélt élményeik, egész személyiségük szerepet kapnak.

 

Múzeumi nap

 

Gyermekélet- barangolások a 19.-20. századi paraszti gyermekvilágban

Egész napos múzeumi tartózkodás keretében szerepjátékokkal, drámapedagógiai eszközökkel, játékos feladatokkal elevenítjük fel a 19. -20 századi gyermekéletet.

 

Szabadegyetem

 

„Szögedi nagytáj dicsérete”

12 előadássorozatot magába foglaló program keretében a diákok bepillantást nyernek Szeged történelmi, néprajzi, irodalomtörténeti, kultúrtörténeti ismereteibe.

 

Egész napos családi foglalkozások

 

Jeles napok

A naptári év ünnepeihez kapcsolódó programsorozat a család minden korosztálya számára kellemes és hasznos időtöltést jelenthet. A gyerekek, a szülők, és a nagyszülők együtt ismerhetik meg az alkotás örömét, a játék ízét, és a játszva tanulás lehetőségét.